Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tiderna och statusen är ungefärliga. Kontaka tjänsteansvarig tjänsteförvaltare om du har frågor.  

Frontend (edusign.sunet.se)

...

Här samlar vi allt som vi uppfattat det finns intresse för men som vi ännu inte hunnit sortera eller detaljplanera. Vissa av dessa punkter är större utvecklingsprojekt, andra är mindre förändringar. Kontakta gärna tjänsteägaren  tjänsteägaren eller tjänstesamordnaren tjänsteförvaltaren om du har fler idéer eller om du vill veta mer om någon av dessa punkter.

...