Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Övriga och ännu ej planerade önskemål

Här samlar vi allt som vi uppfattat det finns intresse för men som vi ännu inte hunnit sortera eller detaljplanera. Vissa av dessa punkter är större utvecklingsprojekt, andra är mindre förändringar. Kontakta gärna tjänsteägaren  eller tjänstesamordnaren om du har fler idéer eller om du vill veta mer om någon av dessa punkter.

Beskrivning
Integration med Sunet Survey
Integration med Nextcloud/Sunet Drive
Användning för/integration med Electronic Lab Notebooks
Integration med inloggning från SAMBI/SLL (bla SITHS-kort)
Anvädning inom EDSSI L2 för kontraktshantering i Erasmus+...