Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

BeskrivningMål att vara klar med aktivitetStatus
Stöd för att signera dokument i en specifik ordningQ1 Q2 2024I testning
Stöd för att begära en viss Identity Assurance Level vid signering av dokumentQ1 Q2 2024I testning
Stöd för att signera med MFAQ2 2024Under utveckling
Stöd att logga in och signera i eduSign med digitala identiteter utanför eduGAIN, tex Freja eID+, eIDAS, etc.Q2 Q3 2024Under utveckling
Undersöka möjligheten och fördelarna med en integrering mellan Sunet drive (Nextcloud) och eduSignQ4 2024Inte påbörjat

...

BeskrivningMål att vara klar med aktivitetStatus
Implementera uppdaterad backend med ökad driftstabilitetQ1 Q2 2024I testning
Ny CA-funktion med stöd för externa certifikatsutfärdareQ1 Q2 2024I testning
Synliggöra Identity Assurance Level nivå på ett tydligare sätt i signerade dokumentQ1 Q2 2024Under utveckling
Bibehålla formatet på PDF/A-1 dokument signerade med eduSignQ3 2024Avvaktar utredning
Koppling mot CA med kvalificerade certifikat för att erbjuda kvalificerade signaturer enligt eIDASQ3 Q4 2024Under utveckling
Stöd för signering av PDF-dokument med certifikat som finns i AATL (Adobe Approved Trust List)Q3 Q4 2024Inte påbörjat

Valideringstjänsten (validator.edusign.sunet.se)

...