Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Är signerade dokument juridiskt bindande?

  • Fråga din jurist!

Vilka avtal krävs

...

  • Arbete pågår med att ta fram avtal för tjänsten. För närvarnde får alla göra en egen bedömning om när och hur tjänsten kan användas.

...

, och vad kostar tjänsten?

  • Arbete pågår med att ta fram avtal för tjänsten. För närvarande får alla använda tjänsten frittNi tecknar avtal med Sunet om användandet av tjänsten. Kontakta fresia@sunet.se om ni är intresserade.

Räknas dokument som skickas till tjänsten som inkomna handlingar?

...