Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Svaret på den frågan är komplext - tekniskt är signaturen väldigt säker: vi använder nycklar med hög säkerhet och återanvänder aldrig en nyckel för mer än en signatur tex.
  • Säkerheten i signaturen beror också på hur mycket man litar på säkerheten i inloggningen.
  • För närvarande finns inga hårda krav på högre förtroendenivå i tjänsten men information om vilken förtroendenivå som används (se tex SWAMID Identity Assurance Profiles) kommer lagras i signaturen.

...