Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Uppstart av mötet och hälsa välkomna (5 min)
 • Introduktion av ADFS Toolkit (5 min)
 • Genomgång av den nya strukturen (15 min)
  • Mappar
  • Konfigurationsfiler
  • Federationsspecifika filer
 • Vad är en PowerShellmodul och hur hanterar vi den via PowerShell Gallery? (10 min)
  • Find-Module
  • PowerShellGet
 • Installation av ADFS Toolkit på en ny maskin (5 min)
 • Bensträckare (15 min)
 • Konfigurering av ADFS Toolkit
  • New-ADFSTkConfiguration (5 min)
  • New-ADFSTkInstitutionConfiguration (15 min)
  • Manuell konfigurering av config.Swamid.xml (30 min)
 • Bensträckare (15 min)
 • Uppgradering av ADFS Toolkit (30 min)
  • Avinstallation av ADFS Toolkit 2.0
  • Installation av ADFS Toolkit 1.0
  • Kopiera in befintlig konfiguration
  • Uppgradering
 • Reflektion och frågestund