Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Påbörja initial produktion hos ett eller ett fåtal intresserade lärosäten under 2019

  • Arbeta nära med andra relevanta projekt som SOC

  • Söka finansiering för utveckling av verktyg från det europeiska forskningsnätet Géant


Nuvarande status

Upphandlingen för inköpscentralen är äntligen i sitt slutskede. Tilldelad leverantör skall förhoppningsvis kunna presentera nuvarande och kommande teknologier under SUNET-veckan i Falun.

 Utvecklingsarbetet kring Network Management System för Campusnät som tjänst (CNaaS NMS) sker i löpande dialogform med deltagande initiala lärosäten. Tidsplan för att stötta MDH i dess nya Campus i Eskilstuna är inte förändrad trots förseningarna kring upphandlingen.

 

Risker

Att SUNET tar på sig kostnader som är svåra att få täckning för efter 2020. Detta skulle kunna vara en risk men minimeras av att SUNET bygger detta i samråd och tillsammans med kunder till tjänsten och då kan växa i en kontrollerad takt.

...