Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tjänsten är händelsebaserad - det betyder att adaptern kontinuerligt lyssnar på er Ladokinstans, och när en händelse inträffar i Ladok, så kommer Ladokadaptern kommer Ladok-LIS adaptern att uppfatta detta, berika händelsen med information om objektet som händelsen inträffade för, och publicera det resulterande objektet som ett XML-meddelande. Exempel på hur sådana meddelanden ser ut hittar ni i adapterns dokumentation. 

Vad är SUNETs Canvasadapter?

...

Exempel: Om man vill att studenter ska få tillgång till kursrummet redan vid antagning (s.k. Early Access) i stället för registrering så behöver man släppa vidare LIS-meddelanden med "Admitted=true" till Canvas med statusen active. Se vidare SUNETs Canvas adapter.

Objekt i Canvas som måste hanteras manuellt

...