Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Exempel: Om man vill att studenter ska få tillgång till kursrummet redan vid antagning (s.k. Early Access) i stället för registrering så behöver man släppa vidare LIS-meddelanden med "Admitted=true" till Canvas med statusen active. Se vidare SUNETs Canvas adapter.

Objekt i Canvas som måste hanteras manuellt

...

Varje kurstillfälle som skickas till Canvas kommer vara märkt med Ladoks startterminskod för kurstillfället. Dock så förs inte terminer över med automatik till Canvas, utan måste skapas manuellt innan kurstillfället manuellt innan kurstillfället skickas till Canvas. Ni kan själva välja hur ni använder terminerna i Canvas (med/utan datum etc.), men terminens SIS-ID i Canvas måste matcha starterminskoden i Ladok 3 för att kopplingen mellan kurstillfällen och terminer ska fungera.

...