Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Innehåll:


Hur går en digital tenta till egentligen - studentperspektiv?

Digital examination och hur de kan hanteras - lärare/examinationsperspektiv?

Vilka lärosäten har vilka systemlösningar för Digital tentamen?

Provsekretess vid e-examination?

Hur prioritera behov och faktorer för införandet av systemlösning?
Fråga: Hur går en digital tenta till egentligen - studentperspektiv?

...

En jämförelse kan göras med utformningen av teoriprovet som är en förutsättning för körkort. Se även Kammarrätten i Stockholm, dom 2007-03-14, mål nr 349-07.Fråga: Hur prioritera behov och faktorer för införandet av systemlösning?

SVAR: Projektet har tagit fram ett verktyg i form av en Excel-fil med ett spindeldiagram. Där ni fyller i vilka behov, funktioner och kriterier som ni anser viktigast, från skala 1-10. Ni bestämmer och kommer först överens vilka behov, funktioner och kriterier som ni anser viktigast. Sedan fyller ni i tillsammans eller var för sig för att sammanfatta vilka behov, funktioner och kriterier (faktorer) som ni anser att funktionslösningen ska tillfredsställa i arbetsprocessen, i planering - genomförandet och efter den digitala salstenten (bedöming- och resultathantering etc). Ladda ned Excelfilen här:

View file
nameE-exam_Tool_Design_SpiderDiagramBSp_WithInstructions.xls
height250