Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info

Konfigurationerna under detta avsnitt fungerar endast för Shibboleth 2 eller senare. För simpleSAMLphp och ADFS2 kan konfigurationsexemplen endast användas som inspiration.

Förutsättningar:

 • Värden för eduPersonScopedAffiliation följer användningen i SWAMID enlig ovan.

 • Alla medlemmar i gruppen "Anstallda" får member@domän och employee@domän.

 • Alla medlemmar i gruppen "Studenter" får member@domän och student@domän.

 • Alla medlemmar i gruppen "OvrigaMedlemmar" får member@domän.

 • Alla medlemmar i gruppen "Anknutna" får affiliate@domän.

 • Alla medlemmar i gruppen "Alumner" får alum@domän.

Känd begränsning:

 • Grupper i grupper fungerar inte.

 • Om du använder Active Directory för att slå upp grupperna så är gruppnamnet hela distinguishedName för gruppen.

 • Ersätt --domän-- med organisationens scope i metadata, oftast organisationens toppdomän..

  Code Block
  <resolver:AttributeDefinition xsi:type="Script" id="eduPersonAffiliation">
     <resolver:Dependency ref="myLDAP" />
    <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML1String" name="urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonAffiliation" />
    <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML2String" name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1" friendlyName="eduPersonAffiliation" />
    <!-- The script, wrapped in a CDATA section so that special XML characters don't need to be removed -->
    <Script><![CDATA[
      // If the user has group membership
      if (typeof memberOf != "undefined" && memberOf != null ){
        // The go through each group membership and add the appropriate affiliation
        // The IdP will remove duplicate values so we don't need to worry about that here
        for ( i = 0; i < memberOf.getValues().size(); i++ ) {
          if (memberOf.getValues().get(i).equals("Anstallda") > 0) {
            eduPersonAffiliation.getValues().add("member");
            eduPersonAffiliation.getValues().add("employee");
          }
          if (memberOf.getValues().get(i).equals("Studenter") > 0) {
            eduPersonAffiliation.getValues().add("member");
            eduPersonAffiliation.getValues().add("student");
          }
          if (memberOf.getValues().get(i).equals("OvrigaMedlemmar") > 0) {
            eduPersonAffiliation.getValues().add("member");
          }
          if (memberOf.getValues().get(i).equals("Anknutna") > 0) {
            eduPersonAffiliation.getValues().add("affiliate");
          }
          if (memberOf.getValues().get(i).equals("Alumner") > 0) {
            eduPersonAffiliation.getValues().add("alum");
          }
        }
      }
    ]]></Script>
  </resolver:AttributeDefinition>
  
   <resolver:AttributeDefinition xsi:type="ad:Scoped" id="eduPersonScopedAffiliation" scope="--domän--" sourceAttributeID="eduPersonAffiliation">
    <resolver:Dependency ref="eduPersonAffiliation" />
    <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML1ScopedString" name="urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonScopedAffiliation" />
    <resolver:AttributeEncoder xsi:type="enc:SAML2ScopedString" name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9" friendlyName="eduPersonScopedAffiliation" />
  </resolver:AttributeDefinition>