Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Värden på eduPersonScopedAffiliation är skapade för Anglosaxiska förhållanden. SPer i SWAMID Tjänster (SP) anslutna till SWAMID eller genom interfederationen eduGAIN kan förutsätta att åtminstone följande kombinationer används på samma sätt av alla medlemmar i SWAMID:.

eduPersonScopedAffiliation-värden

Typ av association med universitetet

employee@domän, member@domän, employee@domän

 • Anställda vid lärosätet
 • Övriga verksamma (personer som inte är anställda men agerar som sådana)

student@domän, member@domän, student@domän

 • Aktiva studenter

member@domän

 • Gästforskare som arbetar som om de vore en del av organisationen
 • Konsulter som arbetar som om de vore en del av organisationen
 • etc.

affiliate@domän

 • Externa forskare som deltar i forskningsprojekt inom organisationen
 • Konsulter som utför uppdrag åt organisationen
 • etc.

alum@domän

 • Alumner - tidigare studenter

...