Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lägg till följande i attributrelase för SWAMID i attribute-filter.xml:

I exempelfilen för entitetsbaserad attributrelease finns Example of a standard attribute filter for Shibboleth IdP finns användningen av de statiska organisationsfiltren definierad.