Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tid: Torsdagen den 13 mars 13.00-14.00

  

Material från webinar:

 Rättelse från webinaret:

Det smög in sig ett litet fel i samband med webinaret. När Hans talar om hur man editerar konfigurationsfilen shibboleth2.xml, verkar det som om de föreslagna ändringarna görs i den fil som skapas vid installationen, med namnet shibboleth2.xml. Tyvärr innehåller den filen lite för lite uppgifter för att det skall fungera. Den fil man skall ändra heter example-shibboleth2.xml. Det är alltså denna fil som skall editeras och därefter sparas som shibboleth2.xml.