Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Presentatörer: Pål Axelsson, SWAMID Operations och Högskolan Kristianstad, samt Valter Nordh, SWAMID Operations och SUNET

 

Tid: Torsdagen den 18 februari 09.00-10.00 (OBS! Tiden!)

...