Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Från och med 16 mars 2021 måste alla identitetsutfärdare (IdP) registrerade i SWAMID aktivera stödet för ha en errorURL registrerad i sin IdPs metadata. Det finns två sätt att göra dettaalternativt till errorURL:

...