Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vid federerad inloggning med SAML finns en funktion för att möjliggöra för tjänster att hänvisa användare som har hindrande inloggningsproblem tillbaka till hjälpsidor hos användarens organisation. Organisationer kan lägga in en särskild uppgift om "errorURL" i metadatan för sin identitetsutfärdare (IdP) med en länk till organisationens hjälpsidor. Tidigare har bara en generell webbadress kunnat konfigureras som "errorURL" för en identitetsutfärdare som då behöver täcka alla olika typer av fel. Under 2020 har detta kompletterats med en utökning som gör att tjänster kan hänvisa användare till mer specifika informationssidor hos användarens organisation vid olika typer av fel för att bättre kunna hjälpa användaren att lösa hindrande inloggningsproblem.

Från och med 16 mars 2021 måste alla identitetsutfärdare (IdP) registrerade i SWAMID aktivera stödet för errorURL i sin IdPs metadata. Det finns två sätt att göra detta:

Utökad hantering av errorURL

...