Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Reverted from v. 2

...

Info

Konfigurationerna på denna sida görs inte i indentitetsutgivaren (IdP) eller tjänsteleverantören (SP) utan endast i federationens metadata om indentitetsutgivaren.

Organization


SAML tag


OrganizationName

SHOULD

OrganizationDisplayName

SHOULD

OrganizationURL

SHOULD


Namn (<OrganizationName>)

...

Telefonnummer där det går att nå kontakten.


SAML tag


contactType

MUST

EmailAddress

SHOULD

SurName and/or GivenName

SHOULD

Company

MAY

TelephoneNumber

MAY


Exempel på utökat metadata för Exempelorganisationen

...