Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

ADFS Toolkit finns nu som en "release candidate" att ladda ner på PowerShell Gallery och vi vill passa på att gå igenom de nyheter och förändringar som finns med i den nya versionen – och det är en hel del!


Välkomna!

Agenda

 • Uppstart av mötet och hälsa välkomna (5 min)
 • Introduktion av ADFS Toolkit (5 min)
 • Genomgång av den nya strukturen (15 min)
 • Vad är en PowerShellmodul och hur hanterar vi den via PowerShell Gallery? (10 min)
  • Find-Module
  • PowerShellGet
 • Installation av ADFS Toolkit på en ny maskin (5 min)
 • Bensträckare (15 min)
 • Konfigurering av ADFS Toolkit
  • New-ADFSTkConfiguration (5 min)
  • New-ADFSTkInstitutionConfiguration (15 min)
  • Manuell konfigurering av config.Swamid.xml (30 min)