Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Specifikationerna för det LIS-meddelanden som lämnar SUNET går att finna under respektive sida och tjänst, 'Ladok Adapter' och 'SUNET Canvas Adapter'. Under canvasCanvas-adaptern redovisas de förändringar som görs i LIS-meddelandet för att anpassa det mot canvas.

...