Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Exempel: Om man vill att studenter ska få tillgång till kursrummet redan vid antagning (s.k. Early Access) i stället för registrering så behöver man släppa vidare LIS-meddelanden med "Admitted=true" till Canvas med statusen active. Kanske nämna att antagningen kan begränsas så att den bara är giltig tills kursstart då registrering krävs.

Objekt i Canvas som måste hanteras manuellt

...