Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SyfteAtt deltagarna efter genomgången själva skall kunna uppdatera sin Sibboleth installstion till senaste versionen.
MålgruppAlla som har ansvar för genomför drift av en eller flera Shibboleth Identity Provider inom SWAMID.
PresentatörBjörn Mattsson, SWAMID Operations och Blekinge Tekniska Högskola
Datum & tidTorsdagen den 30 november 10.00
PlatsAdobe Connect på adressen https://connect.sunet.se/swamidwebinars/


Material från webinar: