Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Under 2016 och 2017 och 2018 uppgraderade alla som använder Shibboleth Identity Provider från version 2 till version 3. Sedan 2017 2016 har det kommit flera mindre uppdateringar med både säkerhetsuppdateringar och ny funktionalitet. Detta webinar går vi igenom hur ni som använder Shibbolleth Identity provider 3.2 och senare uppgraderar till den senaste utan att göra för mycket. 


SyfteAtt deltagarna under dagen har skrivit en tillitsdeklaration och tagit fram en plan för vilka förändringar kring processer och teknik i befintliga identitetslösningar som krävs för att uppnå resp. tillitsnivåefter genomgången själva skall kunna uppdatera sin Sibboleth installstion till senaste versionen.
MålgruppAlla som har ansvar för genomför drift av en eller flera Shibboleth Identity Provider inom SWAMID.
PresentatörBjörn Mattsson, SWAMID Operations och Blekinge Tekniska Högskola
Datum & tidTorsdagen den 30 november 10.00
PlatsAdobe Connect på adressen https://connect.sunet.se/swamidwebinars/

...