Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Frontend (edusign.sunet.se)

BeskrivningMål för införandeStatus
Nytt utseende och grundfunktion för edusign.se. Stöd för signering av flera dokument samtidigtSeptember 2021Implementerat
Stöd för enklare flöden, tex signering av flera angivna personer, inbjudan till signering mm.November 2021
Under utveckling
Implementerat
Undersöka möjligheten att logga in och signera i eduSign med digitala identiteter utanför eduGAIN, tex Freja eID+, eIDAS, etc.2022Planering
Synliggöra Identity Assurance Level nivå på ett tydligare sätt i signerade dokument2022Planering
Undersöka möjligheten och fördelarna med en integrering mellan Sunet drive (Nextcloud) och eduSign2022Planering
Göra en genomgång av det grafiska gränssnittet till eduSign2022PlaneringBackend (signservice.edusign.sunet.se)

BeskrivningMål för införandeStatus
Ny CA-funktion med stöd för externa certifikatsutfärdareQ1 2022Under utveckling
Undersöka möjligheten att bibehålla formatet på PDF/A-1 dokument signerade med eduSign2022Planering
Undersöka möjligheten att implementera signering av PDF-dokument med certifikat som finns i AATL (Adobe Approved Trust List)2022Planering
Valideringstjänsten (validator.edusign.sunet.se)

BeskrivningMål för införandeStatus
Ersätts med nationell valideringstjänst i DIGG regi2022Dialog med DIGG


Övriga och ännu ej planerade önskemål

Här samlar vi allt som vi uppfattat det finns intresse för men som vi ännu inte hunnit sortera eller detaljplanera. Vissa av dessa punkter är större utvecklingsprojekt, andra är mindre förändringar. Kontakta gärna tjänsteägaren eller tjänsteförvaltaren om du har fler idéer eller om du vill veta mer om någon av dessa punkter.

Beskrivning
Integration med Sunet Survey
Integration med Nextcloud/Sunet Drive
Användning för/integration med Electronic Lab Notebooks
Integration med inloggning från SAMBI/SLL (bla SITHS-kort)
Användning inom EDSSI L2 för kontraktshantering i Erasmus+