Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

BeskrivningMål för införandeStatus
Nytt utseende och grundfunktion för edusign.se. Stöd för signering av flera dokument samtidigtSeptember 2021Implementerat
Stöd för enklare flöden, tex signering av flera angivna personer, inbjudan till signering mm.Oktober November 2021Under utveckling
Undersöka möjligheten att logga in och signera i eduSign med digitala identiteter utanför eduGAIN, tex Freja eID+, eIDAS, etc.2022Planering
Synliggöra Identity Assurance Level nivå på ett tydligare sätt i signerade dokument2022Planering
Undersöka möjligheten och fördelarna med en integrering mellan Sunet drive och eduSign2022Planering
Göra en genomgång av det grafiska gränssnittet till eduSign2022Planering...