Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

BeskrivningMål för införandeStatus
Ny CA-funktion med stöd för externa certifikatsutfärdareQ1 2022 Q1Under utveckling
Undersöka möjligheten att bibehålla formatet på PDF/A-1 dokument signerade med eduSign2022Planering
Undersöka möjligheten att implementera signering av PDF-dokument med certifikat som finns i AATL (Adobe Approved Trust List)2022Planering...