Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Priset för Sunetmailfilter baserar sig på antalet anställda.


StorlekAnställdaPris/år
eXtraLarge>4000Sek 180.000
Large>2000Sek 120.000
Medium>500Sek 75.000
Small<501Sek 40.000
eXtraSmall<100Sek 12.000URL-filtrering "TOCP" kostar 100 sek per användare* och år.

(* en användare kan flera e-post adresser)