Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Trafikljusprotokollet har fyra färger för att ange hur avsändaren förväntar sig att mottagaren hanterar spridning av informationen, fritt översatt:

TLP:REDMottagaren får inte sprida informationen till någon, inte ens inom sin egen organisation.
TLP:AMBERMottagaren får endast sprida information till andra personer inom organisationen, eller direkt berörda partner och kunder, som behöver ha den för att hantera problemet, TLP-märkningen ska bibehållas.
TLP:GREENMottagaren får sprida informationen till kollegor och partner inom sektorn, TLP-märkningen ska bibehållas.
TLP:WHITEInga spridningsbegräsningar förutom normal upphovsrätt, TLP-märkningen ska bibehållas.

 


För mer och djupare information om trafikljusprotokollet se https://www.us-certfirst.govorg/tlp/.

Spårbarhetskrav i REFEDS SIRTFI

...

Kravet uppfylls av motsvarande krav i SWAMID AL1 och SWAMID AL2.