Kan jag köra en egen instans av edusign.sunet.se?

Hur håller jag min egen instans i synk med Sunets version?

Finns det ett API till tjänsten?