Inspera Assessment erbjuder en tjänst utifrån den upphandling som genomfördes under 2020. Det finns för lärosätet möjlighet att integrera mot Ladok, ett arbete som görs tillsammans med Inspera under införandefasen. I tjänsten finns även en (1) licens för Inspera Scan per lärosäte. Även en integration mot textmatchningssystemet Urkund finns tillgänglig, kostnaden för uppsättning av integrationen och årligt underhåll ingår inte i SUNET-avtalet.


Möjligheter för testskaparen

Här följer ett antal funktioner för testskapande:

 • Ett test kan bestå av manuellt och/eller automatiskt bedömda uppgifter
 • Test kan vara uppsatta som vändbladstentor d v s testtagaren kan inte backa till föregående fråga
 • Fritextsvar kan begränsas med max antal tecken
 • Resurser såsom PDF-filer, specifika webbsidor, video- och ljudklipp kan göras tillgängliga för testtagaren i den säkra webbläsaren

Möjligheter för administrationen

Här följer ett antal funktioner som underlättar administrationen runt digitala tentor:

 • Integration till Ladok för automatiskt skapande av tentamenstillfällen
 • Integration till Ladok för automatisk överförande av anmälda studenter
 • Integration till Ladok för resultatöverföring
 • Funktioner och rättigheter paketeras i roller och lärosätet ska kunna sätta samman roller som passar deras processer

Möjligheter för testtagaren

Här följer ett antal funktioner tillgängliga för testtagaren:

 • Möjlighet att kunna flagga upp frågor för att kunna gå tillbaka till
 • Rättstavningskontroll (aktiveras av administratören på testet)
 • Möjlighet att markera text i frågan och göra en egen anteckning (digitalt kladdpapper)

Möjligheter för bedömare

Här följer ett antal funktioner för att stötta bedömningen av digitala test:

 • Tjänsten tillåter flera bedömare (både interna och externa användare) på samma test
 • Svar kan poängsättas (poäng i heltal eller decimalform) eller betygsättas (kräver enbart manuellt bedömda frågor i testet)
 • Möjlighet att tilldela svar till olika bedömare
 • Kommentarer kopplade till text i svaret och för svaret i helhet
 • För betygssättning ska lärosätet kunna använda sina egna beslutade betygsskalor
 • Koppling mot externt textmatchningssystem

Det tekniska

Här listar vi ett antal tekniska förutsättningar som ingår i den upphandlade tjänsten:

 • Tjänsten ska uppfylla GDPRs krav på hantering av personuppgifter. Respektive lärosäte tecknar eget personuppgiftbiträdesavtal med Inspera. Avtalet hittas här: https://sunet.app.box.com/v/PUBA-DigitalTentamen
 • Systemets integrationsgränssnitt ska kunna hantera asynkron kommunikation genom att hämta/lämna meddelanden via en AMQP kompatibel kö
 • Tjänsten ska hantera det svenska studieadministrationssystemet Ladoks tjänstegränssnitt via standarden LIS
 • Tjänsten ska levereras med produktionsmiljö, testmiljö och utbildningsmiljö