På de digitala Sunetdagarna hösten 2020 har SWAMID fyra olika sessioner:

Presentationbilderna kommer att läggas upp i Sunetdagarnas program efterhand som de genomförs.

För mer information se "Sunetdagarna hösten 2020 anordnas i digital form".