Tjänsten är ännu under utveckling och drivs som ett projekt. Syftet med projektet Säker lagring är att öka säkerheten och tillgängligheten på Sunets befintliga lagringsplattform enligt Sunets kunders önskemål.

Projektet består av två delprojekt:

  • Implementering av Nextcloud på Sunets befintliga lagringsplattform.
  • Etablering av en site för Sunets molntjänster på Stockholms universitet.This content can be edited normally as well