Vad krävs för att komma igång?

Hur fungerar detta?

Kan signaturer förfalskas?

Hur ser flödet i tjänsten ut?

  1. Logga in på edusign.sunet.se
  2. Ladda upp ett dokument för signering
  3. Klicka på signera-knappen
  4. Du blir skickad till samma IdP som du loggade in på och får logga in en gång till för att genomföra signaturen på signservice.edusign.sunet.se
  5. Du blir skickad tillbaka till edusign.sunet.se där det signerade dokumentet visas upp och kan laddas ner.

Används molnet/Var körs tjänsten?

Lagras data i tjänsten?

Är signerade dokument juridiskt bindande?

Vilka avtal krävs, och vad kostar tjänsten?

Räknas dokument som skickas till tjänsten som inkomna handlingar?

Vilka personuppgifter behandlas i tjänsten?

Hur håller jag min egen instans i synk med Sunets version?

Det står att signaturen är ogiltig i Acrobat! Vad betyder det?

Vilka attributkrav gäller för tjänsten?

Vilka säkerhetskrav gäller för inloggning till tjänsten?

Hur säker är signaturen?

Kan jag köra en egen instans av edusign.sunet.se?

Kan användare logga in med BankID?

Kan användare logga in med  Svensk e-legitimation och/eller eIDAS

Finns det något sätt att hantera användare utanför högskolesektorn?

Finns det ett API till tjänsten?

Jag har en ide om en ny feature!