Endast de organisationer som vill låta sina användare ta del av tjänster som är kopplade till SWAMID behöver vara medlemmar i SWAMID. Tjänsteleverantörer som använder SWAMID använder istället nyttjandereglerna för metadata i SWAMID.

 • 64 organisationer är medlemmar i SWAMID
 • 0 medlemmar är godkända för tillitsprofilerna SWAMID AL1, SWAMID AL2 och SWAMID AL3
 • 34 medlemmar är godkända för båda tillitsprofilerna SWAMID AL1 och SWAMID AL2
 • 19 medlemmar är godkända för enbart tillitsprofilen SWAMID AL1
 • 3 medlemmar är godkända för båda inloggningsprofilerna SWAMID AL2-MFA och SWAMID AL2-MFA-HI (under avveckling)
 • 0 medlemmar är godkända för enbart inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA (under avveckling)
 • 11 medlemmar uppfyller incidenthanteringsprofilen REFEDS SIRTFI för sina identitetsutgivare (IdP)
 • 54 medlemmar använder teknologiprofilen SAML WebSSO
 • 61 medlemmar använder teknologiprofilen eduroam

Medlemsorganisationer


Only those organisations that have identity providers and want to let their end users access services linked to SWAMID need to be members of SWAMID. Service providers using SWAMID use the SWAMID Metadata Terms of Access and Use instead.

 • 64 organisations are members of SWAMID
 • 0 members are approved for SWAMID AL1, SWAMID AL2 and SWAMID AL3 assurance identity profiles
 • 34 members are approved for both SWAMID AL1 and SWAMID AL2 assurance identity profiles
 • 19 members are approved for the assurance identity profile SWAMID AL1 only
 • 3 members are approved for both SWAMID AL2-MFA and SWAMID AL2-MFA-HI login profiles (deprecated)
 • 0 members are approved for the SWAMID AL2-MFA login profile only (deprecated)
 • 11 members meet the incident management profile REFEDS SIRTFI for their identity publishers (IdP)
 • 54 members use the technology profile SAML WebSSO
 • 61 members use the eduroam technology profile

Member organisations

All text is in Swedish


ORGANISATIONTILLITSPROFILERINLOGGNINGSPROFILERINCIDENTPROFILERTEKNOLOGIPROFILER
Akademiska husSWAMID AL1

eduroam
Blekinge tekniska högskolaSWAMID AL1
SWAMID AL2

REFEDS SIRTFISAML WebSSO
eduroam
Chalmers tekniska högskolaSWAMID AL1
SWAMID AL2

REFEDS SIRTFISAML WebSSO
eduroam
Delegationen mot segregationSWAMID AL1
SWAMID AL2


eduroam
Enskilda Högskolan StockholmSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
Ersta Sköndal Bräcke HögskolaSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
European Spallation SourceSWAMID AL1

eduroam
Forskningsrådet FormasSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
Forskningsrådet ForteSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
FörsvarshögskolanSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
Gymnastik- och idrottshögskolanSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
Göteborgs universitetSWAMID AL1
SWAMID AL2

REFEDS SIRTFISAML WebSSO
eduroam
Handelshögskolan i Stockholm


SAML WebSSO
eduroam
Högskolan DalarnaSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
Högskolan i BoråsSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
Högskolan i GävleSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
Högskolan i HalmstadSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
Högskolan i Skövde


SAML WebSSO
eduroam
Högskolan KristianstadSWAMID AL1

SAML WebSSO
eduroam
Högskolan VästSWAMID AL1

SAML WebSSO
eduroam
Institutet för rymdfysikSWAMID AL1
SWAMID AL2

REFEDS SIRTFISAML WebSSO
eduroam
Institut Mittag-Leffler


 eduroam
Karlstads universitetSWAMID AL1
SWAMID AL2
SWAMID AL2-MFA
SWAMID AL2-MFA-HI
REFEDS SIRTFISAML WebSSO
eduroam
Karolinska institutetSWAMID AL1

SAML WebSSO
eduroam
KK-Stiftelsen


eduroam
Klimatpolitiska rådetSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
KonstfackSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
Kungliga Biblioteket


SAML WebSSO
eduroam
Kungliga KonsthögskolanSWAMID AL1

SAML WebSSO
eduroam
Kungliga Musikhögskolan


SAML WebSSO
eduroam
Kungliga tekniska högskolanSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
Kungliga Vetenskapsakademien


SAML WebSSO
eduroam
Linköpings universitetSWAMID AL1
SWAMID AL2

REFEDS SIRTFISAML WebSSO
eduroam
LinnéuniversitetetSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
Luleå tekniska universitetSWAMID AL1
REFEDS SIRTFISAML WebSSO
eduroam
Lunds universitetSWAMID AL1
SWAMID AL2
SWAMID AL2-MFA
SWAMID AL2-MFA-HI
REFEDS SIRTFISAML WebSSO
eduroam
Malmö universitetSWAMID AL1

SAML WebSSO
eduroam
MittuniversitetetSWAMID AL1

SAML WebSSO
eduroam
Mälardalens högskolaSWAMID AL1

SAML WebSSO
eduroam
Naturhistoriska riksmuséetSWAMID AL1

SAML WebSSO
eduroam
NORDUnet


SAML WebSSO
eduroam
PolarforskningsinstitutetSWAMID AL1

eduroam
Riksbankens jubiléumsfondSWAMID AL1
SWAMID AL2


eduroam
RISE Research Institutes of SwedenSWAMID AL1

SAML WebSSO
eduroam
RymdstyrelsenSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
Röda Korsets HögskolaSWAMID AL1

SAML WebSSO
eduroam
Sophiahemmet HögskolaSWAMID AL1

SAML WebSSO
eduroam
Statens maritima och transporthistoriska museerSWAMID AL1


Stiftelsen för strategisk forskningSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

SWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
Stockholms konstnärliga högskola


SAML WebSSO
eduroam
Stockholm International Peace Research InstituteSWAMID AL1

eduroam
Stockholms universitetSWAMID AL1
SWAMID AL2

REFEDS SIRTFISAML WebSSO
eduroam
Sveriges lantbruksuniversitetSWAMID AL1

SAML WebSSO
eduroam
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)SWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
Södertörns högskolaSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
Umeå universitetSWAMID AL1
SWAMID AL2

REFEDS SIRTFISAML WebSSO
eduroam
Universitets- och högskolerådet


SAML WebSSO
eduroam
Universitets- och högskolerådet – Antagning.se


SAML WebSSO
UniversitetskanslersämbetetSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
Uppsala universitetSWAMID AL1
SWAMID AL2

REFEDS SIRTFISAML WebSSO
eduroam
Vetenskapsrådet


SAML WebSSO
eduroam
Vetenskapsrådet – eduIDSWAMID AL1
SWAMID AL2
SWAMID AL2-MFA
SWAMID AL2-MFA-HI

SAML WebSSO
Vetenskapsrådet – SUNET


SAML WebSSO
eduroam
VINNOVASWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam
World Maritime UniversitySWAMID AL1

eduroam
Örebro universitetSWAMID AL1
SWAMID AL2


SAML WebSSO
eduroam