Den nu gamla utvärderingsmiljön som satts upp bestående av ett litet Halon-kluster samt deras nya Kontrollpanel övergår nu till en "devops/test" mijön.

För att komma igång med att testa nya Mailfilter-ng, behöver man först logga in via SSO en gång på kontrollpanelen (https://halon-eu.sunet.se), sedan kontaktar ni SUNET berätta vilket EPPN samt vilken/vilka domän(er) ni vill ha inlagda i testmiljön. (Kontakta Fredrik Kjellman eller Salu Upadhyay för att aktivera er domän/domäner för ert lärosäte.)

MX ska pekas på halon-1.sunet.se  samt halon-2.sunet.se 

Halon-MTA använder sig av CYRENs antispam motor (att jämföras med RPTN som CanIt använder). Initiala tester visar att CYRENs motor presterar bättre än vad CanIt/RPTN gör, Men ibland gör även CYREN fel och fördröjer epost. Då kan man registrera IP-adress & mottagare som blivit felaktigt behandlad (dvs. ej igenomsläppt) via deras rapport-verktyg http://www.cyren.com/security-center/cyren-ip-reputation-report)

Halons kontrollpanel har i princip alla de funktioner (en del i ett något enklare utförande) som CanIt har stöd för

Några exempel:

Röstning/Rapportering

"False Positives" rapporteras direkt via https://report.halon.se/fp/ och likaså "False Negatives" https://report.halon.se/fn/


FAQ


FAQ - Mailfilter-ng