Projektdirektiv

Bakgrund

Under ett antal år har Sunets kunder återkommande lyft frågan om att Sunet skulle kunna leverera drift, support och övervakning av nätverket på SUNET-anslutna verksamheter. Frågan har bl.a. lyfts av UU, KTH och GIH. Detta är alltså inte bara en fråga som intresserar mindre kunder utan även större lärosäten har uttryckt ett intresse. Sunet har på senare år börjat genomföra diverse konsultuppdrag inom detta område tex åt MDH, LNU, GIH och BTH. Under Sunets Beslutande Komitté-möte våren 2017 togs frågan om drift av nät som tjänst upp av Joakim Nejdeby varpå Sunet påbörjade en intern utredning av frågan. Arbete pågår redan i Sunets Tekniska referensgrupp med att ta fram ett förslag på hur denna tjänst kan se ut i samarbete med intresserade lärosäten.

Syfte och Mål

Sunets avsikt är att kunna leverera drift, övervakning och support av LAN i samverkan med lärosäten som har behov denna tjänst. Detta på ett sätt som säkerställer en högkvalitativ leverans, genom att:

Plan

Fördelar

Risker

Att vi tar på oss kostnader som vi får svårt att få täckning för efter 2020 skulle kunna vara en risk men minimeras av att vi bygger detta i samråd och tillsammans med kunder till tjänsten och vi då kan växa i en takt som minimerar denna risk.

Styrning

BeställareSunet
Ansvarig BeställarePer Nihlén, Sunet
StyrgruppSören Berglund UMU, Magnus Bodelsson MDH, Magnus Höglund DU, Hans Wohlfarth KTH, John Westerlund LU, och Johan Johansson, ITCF
ProjektsamordnareDavid Heed, Sunet
Referensgrupp TeknikSunets Tekniska Referensgrupp med representanter från LU, KTH, UMU, Kau, HIG, Chalmers, Sunet


Avgränsningar