Vi erbjuder sedan början av 2018 Canvas som lärplattform till de lärosäten som önskar tjänsten.
Blekinge Tekniska Högskola (BTH)
Chalmers
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs universitet
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Karlstad universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Teologiska högskolan Stockholm

För närvarande 14 st