SimpleSAMLphp  har skapat en Security Advisory om en sårbarhet i SimpleSAMLphp där det är möjligt att:

Rekommendationer

Uppgradera till senaste versionen med av det inbyggda verktyget composer genom att köra "composer update".

Mer information