Vi erbjuder sedan början av 2018 Canvas som lärplattform till de lärosäten som önskar tjänsten.Blekinge Tekniska Högskola (BTH)
Chalmers
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs universitet
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Karlstad universitet
Konstfack
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Teologiska högskolan Stockholm