Innehållet vänder sig till de som förvaltar, supportar och tekniskt administrerar LMS/lärplattformstjänsten Canvas hos SUNETs kunder.


Lärosäten som anslutit sig till LMS-tjänsten Canvas

BTH
GIH
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Konstfack
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
SLU
Teologiska högskolan Stockholm