SUNETs nya Mailfilter-ng är effektivare på att stoppa spam & virus innan det når inkorgen. Mindre administration = mer tid åt annat


Glad sommar!

Efter att under en längre tid undersökt och utvärderat mailfilter så har vi tillslut fått Halon installerat och driftsatt.
De flesta kunder har migrerat över helt eller delvis och i de flesta fall utan några större problem.
Halon har under hela resan varit mycket behjälpliga med rättningar allt eftersom det dykt upp problem och med utveckling när önskemål inkommit.
Om ni märker av några problem, så hör av er till noc@sunet.se så vi kan hjälpa till så fort som möjligt.

Glöm nu bara inte att sista dag för migrering är 30/6-2021.

Om ni har specifika problem som inte fungerar i Halon kontakta genast noc@sunet.se om ni inte redan gjort så, då går det bra att tillsvidare använda Canit medans vi jobbar tillsammans för att lösa dessa.

Sunet har även gått in och sponsrat utveckling för att få in saker som ni som kunder efterfrågat.

Vår tanke är att vi under hösten kommer att bjuda in till ett användarmöte där vi kommer parta om en roadmap, diskutera hur Halon har fungerat och om det är något som ni som kunder saknar eller har fått behov för.


Med det sagt så önskar vi på Sunet er alla en lugn, varm, spam- & virus fri sommar, i dubbel bemärkelse.


Glad sommar från Tomas, Fredrik, Salu, Erik och TobiasDriftsinformation