I identitetsfederationen SWAMID är tillit till att universitet och högskolor hanterar användare och inloggningar tillräckligt bra grunden för att tjänsteleverantörer ska lita på att det är rätt användare som loggar in. För att definiera vad som är tillräckligt bra i SWAMID finns två tillitsprofiler, SWAMID AL1 och SWAMID AL2. För mer information om tillitsprofilerna se sidan SWAMID Identity Assurance.

Organisationens tillitsprofiler i metadata

En identitetsutgivare får aldrig signalera annan tillitsprofil för en användare än vad både organisationen och användaren är godkända för. Organisationens godkännanden finns inlagt av SWAMID i metadatan för dess identitetsutgivare. Om en organisation är godkänd för SWAMID AL2 finns de unika identifierarna för både SWAMID AL1 och SWAMID AL2 medan om en organisation är godkänd för SWAMID AL1 finns endast den unika identifieraren för SWAMID AL1.

<saml:Attribute xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" xmlns="" Name="urn:oasis:names:tc:SAML:attribute:assurance-certification" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
  <saml:AttributeValue>http://www.swamid.se/policy/assurance/al1</saml:AttributeValue>
  <saml:AttributeValue>http://www.swamid.se/policy/assurance/al2</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

eduPersonAssurance

Det attribut som används för att signalera till en tjänst vilken tillitsprofil är eduPersonAssurance. Alla användare vid en organisation behöver inte uppfylla samma tillitsprofil så länge som inloggningstjänsten via attributrelease kan särskilja vilken tillitsprofil som användaren har.

Att både SWAMID AL1 och SWAMID AL2 signaleras för en användare som är godkänd för SWAMID AL2 beror på att tjänsteleverantörerna inte ska behöva veta tillitsprofilernas inbördes ordning.

Exempel Shibboleth: eduPersonAssurance finns i LDAP med endast högsta värdet

Förutsättningar:

 

<resolver:AttributeDefinition xsi:type="Script" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad" id="eduPersonAssurance" >
   <resolver:Dependency ref="myLDAP" />
   <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML1String" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder" name="urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonAssurance" />
   <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2String" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder" name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.11" friendlyName="eduPersonAssurance" />
   <Script>
     <![CDATA[
        if ((eduPersonAssurance) && (eduPersonAssurance.getValues().contains("http://www.swamid.se/policy/assurance/al2"))) {
          eduPersonAssurance.getValues().add("http://www.swamid.se/policy/assurance/al1");
        }
     ]]>
   </Script>
</resolver:AttributeDefinition>

Exempel Shibboleth: eduPersonAssurance finns i Active Directory som gruppmedlemskap

Förutsättningar:

 

 <resolver:AttributeDefinition xsi:type="Script" id="eduPersonAssurance" >
     <resolver:Dependency ref="myLDAP" />
     <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML1String" name="urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonAssurance" />
     <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2String" name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.11" friendlyName="eduPersonAssurance" />
     <Script>
          <![CDATA[
               if (memberOf) {
                    for (i=0; i < memberOf.getValues().size(); i++) {
                         if (memberOf.getValues().get(i).equals("SWAMID-AL1")) {
                              eduPersonAssurance.getValues().add("http://www.swamid.se/policy/assurance/al1");
                         }
                         else if (memberOf.getValues().get(i).equals("SWAMID-AL2")) {
                              eduPersonAssurance.getValues().add("http://www.swamid.se/policy/assurance/al1");
                              eduPersonAssurance.getValues().add("http://www.swamid.se/policy/assurance/al2");
                         }
                    }
               }
          ]]>
     </Script>
</resolver:AttributeDefinition>