Manuell kontroll av legitimationshandling innebär att användaren visar upp en giltig legitimationshandling för någon person (kontrollören) som av organisationen är betrodd att utföra en kontroll av legitimationshandlingens giltighet samt att legitimationshandlingen tillhör den person som kontrolleras. Vid kontrollen använd modellen KÄNN PÅ, SE PÅ, VIPPA PÅ för att kontrollera identitetshandlingens äkthet. 

Kontrollören gör en notering om utförd kontroll av legitimationshandling på ett sådant sätt att det inte går att förfalska eller förvanska noteringen. Noteringen måste vidare vara associerad med användarens användar- och personuppgifter och kan förslagsvis ske genom att en flagga eller annat attribut sätts i organisationens IDM-system. Exempel på notering kan vara en kombination av ett attribut i ett IDM-system (tex en LDAP-databas) tillsammans med en notering i en systemlogg som talar om vem som utförde förändringen och varför.

Kontrollen ska innefatta att:

Med giltig legitimationshandling menas:

PRADO (Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online) finns giltiga legitimationshandlingar för de olika länder i EU/EES och även för vissa andra länder.

För personer som kommer från tredje land, d.v.s. länder utanför EU och Schengen, gäller pass som legitimationshandling. Vid tveksamhet kring giltigheten av utländskt pass äger kontrollören rätt att istället kräva svensk giltig legitimationshandling.