Tiderna och statusen är ungefärliga. Kontaka tjänsteansvarig om du har frågor. Om status eller tidsplan saknas betyder det att planeringen inte kommit tillräckligt långt för vi ska veta var i tiden det kommer landa. Alla mål som finns upptagna nedan har vi dock en ambition att kunna uppnå inom rimlig tid.

Frontend (edusign.sunet.se)

BeskrivningMål för införandeStatus
Nytt utseende och grundfunktion för edusign.se. Stöd för signering av flera dokument samtidigtQ1 2021Utveckling
Stöd för enklare flöden, tex signering av flera angivna personer, inbjudan till signering mm.Q2 2021Planering
Inloggning med digitala identiteter utanför eduGAIN - tex Freja eID+, google osvBackend (signservice.edusign.sunet.se)

BeskrivningMål för införandeStatus
Ny CA-funktion med stöd för externa certifikatsutfärdareQ3 2021Utveckling
Signera PDF-dokument med certifikat som finns i AATL (adobe aproved trust list)
Dialog med Adobe
Valideringstjänsten (validator.edusign.sunet.se)

BeskrivningMål för införandeStatus
Ersätts med nationell valideringstjänst i DIGG regiQ4 2021Dialog med DIGG