• Problemet med livestreaming har i helgen identifierats av nordunet och är åtgärdat.
 • Fortfarande störningar i livestreamingen. Vi jobbar på det och ärendet är eskalerat till Kaltura.
 • Nästa uppdatering sker måndagen 30:e mars..

Tjänsten fungerar väl med undantag av livestreamingen som fortfarande felsöks.

Störningar rapporterade kring livestreams. I övrigt fungerar tjänsten bra.

Status 2020-03-24 kl 17

Störningar rapporterade kring livestreams.

 • Tjänsten fungerar sedan lunch idag.
 • De tidigare problemen med api anrop och timeouts är nu lösta.
 • Transkoderingen går snabbare nu tack vare extra kapacitet.


Nya störningar i playtjänsten (Kaltura) under förmiddagen idag. Störningarna yttrar sig i API-errors, utloggningar och redan inbäddat material i LMS-system tar väldigt lång tid att ladda.

Felet är anmält och vi jobbar på att lösa det så snart som möjligt.

Trots tillagda resurser i torsdags natt fortsatte överbelastningen under fredagen. NORDUnet har under helgen bland annat

 • Utökat transkoderingskapaciteten,
 • Minskat antalet uppspelningsformat,
 • Tagit hjälp av ett extern CDN (content delivery network) för snabbare uppspelning,
 • Lagt till fler API servrar,

Följ https://status.nordu.net/ för aktuell status under dagen.

Sprid gärna rekommendationen att ladda upp filmer under dygnets övriga tider. Högst belastning är mellan 10-14.  


Status Play 2020-03-20
  kl 08:12
 • Störningar i play tjänsten under 2020-03-19 vid uppladdning och tittande orsakade följande typer av felmeddelanden
   
  • ”Oops something went wrong" 

  • "Internal database error "Acces denied" 

  • "No source video found"

  • Svart ruta utan felmeddelande

  • API-error

 • Felen berodde på överbelastning av api servrarna 
 • Nordunet har under natten till idag dubblerat api server kapaciteten och hoppas att det ska vara tillräckligt
 • Merparten av uppladdningarna sker mellan klockan 10-14. Det medför långa väntetider för transkoderingar.
 • Följ gärna nordunets statussidan, https://status.nordu.net/, med aktuella uppdateringar om
  belastning för zoom och kaltura
 • Rekommendationen är att försöka ladda upp övriga tider på dygnet.
 • Med den aktuella belastningen får alla räkna med att transkoderingstiden kan bli mycket längre än vanligt, upp till ett dygn beroende på längden av filmmaterialet.
 • Rekommendationen är att korta ner inspelningarna. 
 • Vi arbetar på att utöka transkoderingskapaciteten.

Transkodering - räkneinstensiv omkodning av uppladdad film för att filmen sedan ska kunna streamas ut på nätet till att passa olika bandbredder/devices. 


 • Vi upplever nu störningar i Kaltura i form av seghet och ibland API-error. NORDUnet jobbar på att lösa problemet. 

Här hittar du inspelningen av Sunets mediemöte från den 11 december 2019. Mötet hade temat nya tillgänglighetslagen och myndigheten för digital förvaltning, DIGG, var inbjudna för att presentera sitt uppdrag och diskutera frågeställningar.

Det här mötet avgränsades till att gälla det som i lagen beskrivs som tidsberoende medier dvs. film och ljud. I allt högre utsträckning använder lärosäten video för exempelvis marknadsföring, föreläsningar, videoguider och studentarbeten. Hur gör man film tillgängligt, och berörs alla typer av produktioner oavsett målgrupp? Ambitionen med mötet var att tydliggöra vad det i praktiken innebär att uppfylla lagen.

Frågor som berörs är:
Berörs högre utbildning av lagen?
Vilken typ av film inom högre utbildning berörs av lagen?
Vad anses vara tillräcklig efterlevnad av lagen?
Begreppsdefinitioner, vilka är de olika klasserna av tillgänglighet?
Hur planerar myndigheten att genomföra sitt tillsynsuppdrag?
Vilka undantag kommer att godkännas?


Del 1, Tommy Olsson från DIGG presenterar översiktligt bakgrunden till nya tillgänglighetslagen och beskriver även myndighetens uppdrag i relation till lagen.

Som en liten test på var vi befinner oss i den tekniska utvecklingen har denna inspelning försetts med en automatisk textning. Vi har medvetet låtit bli att korrigera texten manuellt. Prova gärna att ta del av innehållet utan ljud.

Del 2, Frågor och diskussion


Rekommenderad läsning:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181937-om-tillganglighet-till-digital_sfs-2018-1937
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181938-om-tillganglighet-till_sfs-2018-1938
https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/
https://webbriktlinjer.se/wcag/?checklista
https://webbriktlinjer.se/2018/04/20/tillganglig-video-malmo/

Uppgraderingen görs till version 5.79.19, samma som släpptes för SaaS 19 november. Release notes finns här:  https://knowledge.kaltura.com/kaltura-mediaspace-5-and-kaltura-application-framework-kaf-release-notes-and-changelog, mer utförlig info: 2018 release notes[19220].pdf

Exempel på nytt i version 5.79.19:

Mer information hittas på: http://knowledge.kaltura.com/ 

Tillgång till SaaS-miljön finns till sista december 2018 så det går göra tester i förväg. Logga in i KMS:en via http://(partnerID).mediaspace.kaltura.com

När det gäller Capture Space så kommer den att köras parallellt med den nya Kaltura Personal Capture under en period. För er som har installationer via MSI rekommenderar NDN att någon som är admin efter uppgraderingen laddar ner MSI-paketet och överlämnar till Windows admin vid ert lärosäte. Det gamla verktyget hade två versioner, en för installation per användare och en som administratörer använder för SCCM (automatisk installation). Det nya verktyget har en version. Tester kan om man vill göras med https://nordunet.box.com/v/KalturaCapture-onprem, men det är bättre att vänta till efter uppgraderingen och ladda hem MSI-paketet från den uppgraderade miljön. När man aktiverar Kaltura Personal Capture i KMS/KAF kommer det upp en nedladdningslänk precis som i Capture Space nu. Därifrån laddar man ner MSI-paketet.

1 december kommer en ny supportstruktur för mediatjänsterna att successivt börja införas (https://nordunet.box.com/s/8pz4if9izegle8s1wd9x2ialcdhflo9w). First line support hanteras på lärosätena via helpdesk eller liknande på samma sätt som hittills. När ett ärende behöver eskaleras därifrån skickas det till NOC:ens ärendehanteringssystem via mail till media@sunet.se, som kommer att vara den officiella adressen för felanmälan. Kritiska ärenden skall även rapporteras in via telefon på tel 08-207860. Alla ärenden kommer att få ett ärendenummer som möjliggör för den som rapporterar in att följa ärendet. Förhoppningen är att förändringen kommer att innebära tydligare struktur och överblick av inrapporterade ärenden. De ärenden som påverkar hela SUNET får en ticket i NUNOC som går att följa http://www.nunoc.se/nunocweb/open_trouble_tickets.html

Checklista för migrering

Nu finns det en checklista för migrering här på wikin.  För frågor kontakta media@sunet.se

Nu finns version 5.9 för Mac. Den löser ett problem som varit med Office 2016 version 16.10 och inspelning med Presentations & Lectures när du spelar in PowerPoint. Det visade sig så att Powerpointen dök upp i Preview men när man klickade på "Record" så fick man felmeddelandet “We encountered an error loading presentation...”

https://knowledge.kaltura.com/kaltura-capturespace-release-notes-and-changelog#Mar2018