För tekniker och integratörer

Kan jag köra en egen instans av edusign.sunet.se?

  • Ja det är möjligt men det krävs en del förberedelser. Läs Teknisk Dokumentation för att få en uppfattning om insatsen.

Hur håller jag min egen instans i synk med Sunets version?

  • Så länge denna tjänst finns i Sunet tjänsteportfölj så kommer Sunet erbjuda alla tillgång till samma programvara som vi själva kör - sedan är det upp till var och en att hålla sin version uppdaterad.

Finns det ett API till tjänsten?

  • Det finns ett internt lågnivå-API till signeringstjänsten baserat på OASIS DSS - detaljerna finns beskrivet i tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation. Vi rekommenderar inte detta API för annat än mycket avancerade användare. Kontakta oss för detaljer.
  • Det finns ett Java-baserat högnivå-API (kallas även integrations-API): API:et finns på: https://github.com/idsec-solutions/signservice-integration-api och Java-impl finns på https://github.com/idsec-solutions/signservice-integration. Detta API kan användas av Java-baserade applikationer men vi rekommenderar att de flesta applikationer väntar in det kommande REST-gränssnittet till detta API
  • Vi planerar för ett REST-gränssnitt till ovanstående Java-API. Dokumentation och länkar kommer!
  • No labels