Allmänna frågor om eduSIGN

Vad krävs för att komma igång?

 • För användartjänsten räcker det med att det går att logga in till tjänsten om IdPn uppfyller kraven som tjänsterna ställer.
 • För infrastrukturstjänsten - dvs om man vill köra en egen instans av edusign - behöver en hel del tekniska förberedelser göras. Se dokumentationen nedan.

Hur fungerar detta?

 • Tjänsten består av tre delar: 
  • en e-tjänst (edusign.sunet.se) där användaren kan logga in, ladda upp ett dokument, få det signerat och ladda ner det signerade dokumentet.
  • en infrastrukturtjänst (signservice.edusign.sunet.se) som hanterar själva signeringen.
  • en valideringstjänst som kan verifiera att elektroniska signaturer är giltiga (eller ej). 
 • edusign.sunet.se "kan" PDF och XML och i framtiden evt andra dokumentformat
 • signservice.edusign.sunet.se "kan" bara signera digitala objekt och har ingen information om det som signeras
 • validator.edusign.sunet.se sköter validering och utfärdande av sk valideringsintyg
 • Signerade dokument innehåller både en digital signatur och en sista sida där informationen om den som signerat dokumentet visas upp.
 • I den digitala signaturen finns all information om den som genomförde signaturen.

Hur ser flödet i tjänsten ut?

 1. Logga in på edusign.sunet.se
 2. Ladda upp ett dokument för signering
 3. Klicka på signera-knappen
 4. Du blir skickad till samma IdP som du loggade in på och får logga in en gång till för att genomföra signaturen på signservice.edusign.sunet.se
 5. Du blir skickad tillbaka till edusign.sunet.se där det signerade dokumentet visas upp och kan laddas ner.

Är signerade dokument juridiskt bindande?

 • Fråga din jurist!

Vilka avtal krävs, och vad kostar tjänsten?

 • Ni tecknar avtal med Sunet om användandet av tjänsten. Kontakta fresia@sunet.se om ni är intresserade.

Räknas dokument som skickas till tjänsten som inkomna handlingar?

 • Vi utgår ifrån att svaret är nej eftersom tjänsten inte sparar dokument som skickas.
 • Se även frågan om avtal ovan samt svaret om huruvida data lagras i tjännsten.

Jag har en ide om en ny feature!

Jag får felet "Batch Upload Failed". Vad betyder det?

 • Detta är ett mycket dålig felmeddelande som eg betyder att din inloggningsession gått ut. Ladda om sidan och logga in igen. • No labels