Införande på lärosätet

Vid införande av tjänsten utser Inspera en dedikerad projektledare och tillsammans sätter ni upp en leveransplan utifrån era förutsättningar och behov.

Tjänsteavtal med Sunet

Grattis! Ni har bestämt att göra ett avrop från Sunet gällande tjänst för Digital tentamen. Om ni inte redan har gjort det, kontakta tjänsteförvaltare Linda Jerdenius mailto:linda.jerdenius@sunet.se

Ett tjänsteleveransavtal upprättas, som signeras av ansvarig på lärosätet och Sunet. När detta är gjort, görs ett avrop från Inspera å era vägnar.

Avrop från Inspera

När tjänsteavtalet är signerat, administrerar tjänsteförvaltare ett avrop av tjänsten hos Inspera. Detta avtal signeras av Sunet och Inspera.

Startdatum

Med startdatum avses det datum då avtalen börjar gälla och införandeprocessen inleds. Leveransdatum och datum för "första tentan" kommer ni överens med Inspera om.

Det är från startdatum som ni kommer bli fakturerade (månadsvis) av Sunet.

  • No labels