Tjänstebeskrivning

Inspera Assessment erbjuder en tjänst utifrån den upphandling som genomfördes under 2020. Det finns för lärosätet möjlighet att integrera mot Ladok, ett arbete som görs tillsammans med Inspera under införandefasen. I tjänsten finns även en (1) licens för Inspera Scan per lärosäte. Även en integration mot textmatchningssystemet Urkund finns tillgänglig, kostnaden för uppsättning av integrationen och årligt underhåll ingår inte i SUNET-avtalet.


Möjligheter för testskaparen

Här följer ett antal funktioner för testskapande:

 • Ett test kan bestå av manuellt och/eller automatiskt bedömda uppgifter
 • Test kan vara uppsatta som vändbladstentor d v s testtagaren kan inte backa till föregående fråga
 • Fritextsvar kan begränsas med max antal tecken
 • Resurser såsom PDF-filer, specifika webbsidor, video- och ljudklipp kan göras tillgängliga för testtagaren i den säkra webbläsaren

Möjligheter för administrationen

Här följer ett antal funktioner som underlättar administrationen runt digitala tentor:

 • Integration till Ladok för automatiskt skapande av tentamenstillfällen
 • Integration till Ladok för automatisk överförande av anmälda studenter
 • Integration till Ladok för resultatöverföring
 • Funktioner och rättigheter paketeras i roller och lärosätet ska kunna sätta samman roller som passar deras processer

Möjligheter för testtagaren

Här följer ett antal funktioner tillgängliga för testtagaren:

 • Möjlighet att kunna flagga upp frågor för att kunna gå tillbaka till
 • Rättstavningskontroll (aktiveras av administratören på testet)
 • Möjlighet att markera text i frågan och göra en egen anteckning (digitalt kladdpapper)

Möjligheter för bedömare

Här följer ett antal funktioner för att stötta bedömningen av digitala test:

 • Tjänsten tillåter flera bedömare (både interna och externa användare) på samma test
 • Svar kan poängsättas (poäng i heltal eller decimalform) eller betygsättas (kräver enbart manuellt bedömda frågor i testet)
 • Möjlighet att tilldela svar till olika bedömare
 • Kommentarer kopplade till text i svaret och för svaret i helhet
 • För betygssättning ska lärosätet kunna använda sina egna beslutade betygsskalor
 • Koppling mot externt textmatchningssystem

Det tekniska

Här listar vi ett antal tekniska förutsättningar som ingår i den upphandlade tjänsten:

 • Tjänsten ska uppfylla GDPRs krav på hantering av personuppgifter. Respektive lärosäte tecknar eget personuppgiftbiträdesavtal med Inspera. Avtalet hittas här: https://sunet.app.box.com/v/PUBA-DigitalTentamen
 • Systemets integrationsgränssnitt ska kunna hantera asynkron kommunikation genom att hämta/lämna meddelanden via en AMQP kompatibel kö
 • Tjänsten ska hantera det svenska studieadministrationssystemet Ladoks tjänstegränssnitt via standarden LIS
 • Tjänsten ska levereras med produktionsmiljö, testmiljö och utbildningsmiljö
 • No labels