Användardag för SunetMailfilter


Den 26e Mars kommer vi att hålla en användardag för Sunet Mailfilter, mötet riktar sig till alla och inte bara till de som redan idag använder filtret.

Platsen är i Zoom eller på Tulegatan 11 i Stockholm och tiden 13.00 - 16.30
Zoom: https://oru-se.zoom.us/j/2944204089
(Vill ni delta på plats så krävs föranmälan till Tomas)
Några punkter ur innehållet:

  Information från oss om hur filtret är uppsatt och hur det funkar.
  Spam-röstning
  Röstningspluggin till Outlook
  Bayes i Canit
  SPF/DKIM/DMARC
  Karantän vs Tag-Only
  Framtiden

Har ni frågor och eller idéer, kontakta produktägare Tomas Liljebergh, tomas@sunet.se  • No labels